Predbežný záväzok (Advance commitment)

Predbežný záväzok je prísľub v budúcnosti konať, niečo dať alebo plniť. Určitou formou predbežného záväzku sú aj futures kontrakty alebo zmluvy o budúcej zmluve.Môže ísť napríklad o predbežný záväzok kúpiť určité aktívum v stanovený dátum a za stanovenú cenu.
Príkladom môže byť takisto spoločnosť ktorá ťaží ropu. Môže uzavrieť predbežný záväzok s ropnou rafinériou na dodávku určitého počtu barelov ropy, napríklad 500, v decembri daného roku.