Ročný percentuálny výnos (Annual percentage yield (APY))

Ročný percentuálny výnos je percentuálny výnos dosiahnutý z investície so zohľadnením zloženého úroku za jeden rok. Tento výpočet sa zväčša používa na odhad potenciálneho zisku z investície alebo konečného zostatku na vkladovom účte (napr. terminovaný účet). APY vám takisto môže pomôcť porovnať, koľko peňazí by ste zarobili na rôznych vkladových účtoch.

Príkladom je 1000 € vložených na terminovaný účet v banke X. V prípade ak by terminovaný účet vyplácal jednoduchý úrok vo výške 10%, jeho výpočet by bol ľahký. Po roku by sme na terminovanom účte mali 1100 €.

V prípade zohľadnenia zloženého úroku by však bol výpočet odlišný.

Aká by bol v tomto prípade nás ročný percentuálny výnos?

APY = {1 + 0,1 : 2) ^ 2 -1

APY = (1,05) ^ 2 – 1

APY = 1,1025 – 1

APY = 0,1025

Náš ročný percentuálny výnos by v tomto príklade predstavoval 10,25%

Pri 10% úroku a polročnej frekvencií zloženého úročenia podľa vzorca nižšie by konečná suma predstavovala 1102.50 €

Konečná suma = 1000  * (1 + 0,1 : 2) ^ 2

Konečná suma = 1102,50 €