Rozdeľovanie akcií (Allotment)

Rozdeľovanie akcií predstavuje vo financiách proces počas ktorého sa spoločnosť vstupujúca na burzu s cennými papiermi rozhoduje aké množstvo akcií rozdelí medzi upisovanie spoločnosti. Počet cenných papierov pridelených každému upisovateľovi sa môže líšiť, teda spoločnosť svoje akcie nemusí rozdeliť medzi upisovateľov rovnako.

Ako príklad môže byt spoločnosť Jablká a.s. ktorá sa rozhodne ponúknuť svoje akcie investorom. Svoje akcie rozdelí dvom investičným bankám vo vopred stanovenom objeme, napríklad 5000 ks každej.
Tie následne pridelené akcie predajú investorom počas prvotnej verejnej ponuky akcií.