Stúpajúce vrcholy (Ascending tops)

Stúpajúce vrcholy sú druhom pohybu cien v cenovom grafe finančného nástroja. Svoj názov majú odvodený od svojho stúpajúceho pohybu.

Stúpajúce vrcholy sú býčím indikátorom. Stúpajúce vrcholy sa vyznačujú tým, že každý ďalší vrchol je vyšší ako ten predchádzajúci. Ako môžeme vidieť na obrázku nižšie, po každom poklese cena stúpne a prevýši predošlý vrchol.

Traderi, ktorí pri obchodovaní používajú technickú analýzu môžu tento pohyb využiť na nákup finančného nástroja.

Ako môžeme vidieť na obrázku nižšie, traderi väčšinou nakúpia finančný nástroj po druhom poklese a počkajú, kým cena prevýši predošlý vrchol. Po dosiahnutí ceny predošlého vrcholu môžu pozíciu predať so ziskom. V prípade ak by cena pokračovala smerom nadol, svoju pozíciu predajú so stratou.