Test dodatočných dlhopisov (Additional bonds test)

Test dodatočných dlhopisov je druh testu ktorého cieľom je zistiť, či má potenciálny emitent dlhopisov dostatočný príjem na to aby mu bol umožnený predaj dodatočných dlhopisov.Je formou analýzy úverového ratingu, ktorú finančné inštitúcie alebo spoločnosti používajú na určenie toho, či bude spoločnosť schopná nové dlhopisy splácať, teda, či je bezpečné ich emitovať.

Tento test sa vo všeobecnosti vykonáva po prvej emisii dlhopisov, alebo pred akoukoľvek dodatočnou emisiou.

Zlý výsledok testu môže značne znížiť objem dlhopisov ktoré môžu byť emitované a v horších prípadoch emisii úplne zamedziť.