Upravený základ (Adjusted basis)

Upravený základ predstavuje zmenu v počiatočnej hodnote ceny aktíva alebo majetku po tom, čo už bol vo vlastníctve.V princípe ide o aktualizáciu jeho originálnej obstarávacej ceny upravenej o akékoľvek zvýšenia alebo zníženia jeho hodnoty.

Príkladom je auto ktoré bolo obstarané za cenu 5000 EUR. Po roku vlastníctva z jeho hodnoty odpočítame 1000 EUR v dôsledku amortizácie. Jeho upravený základ bude 5000-1000 = 4000 EUR.