Záloha (Advance)

Záloha je finančná čiastka ktorá je uhradená pred vyúčtovaním platby za dodané služby alebo tvar.Príkladom je záloha na kúpu auta. Kupujúci ktorý ma záujem auto kúpiť zloží zálohu predávajúcemu. Môže ísť napríklad o určité percento z hodnoty auta.
V prípade ak sa kupujúci rozhodne auto nekúpiť, zálohu si nechá predávajúci.
Zo zálohy môže následne predávajúci uhradiť náklady ktoré mu vznikli ako napríklad náklady na prepravu, náklady na nájdenie nového kupca a pod.