Záväzky (Accounts payable)

Záväzky predstavujú krátkodobé dlhy spoločnosti voči jej dodávateľom alebo veriteľom.
Záväzky možno považovať za účty, ktoré je potrebné zaplatiť. Keď spoločnosť dostane tovar od dodávateľa, na faktúre bude pravdepodobne uvedený dátum splatnosti. Vtedy sa účet považuje za splatný.

Celkovú sumu záväzkov spoločnosti môžeme nájsť v časti krátkodobých záväzkov účtovnej súvahy.

Spoločnosť musí svoje záväzky splatiť do stanoveného dátumu aby predišla platobnej neschopnosti.

Ak má spoločnosť na účtoch splatných 1 000 EUR, pravdepodobne bude mať faktúru s uvedením, že táto suma je splatná k určitému dátumu.