Zhodnotenie (Appreciation)

Zhodnotenie je v jednoduchosti nárast hodnoty aktíva za určité časové obdobie. Toto aktívum môže byť prakticky akékoľvek, ide o všeobecný pojem.

Ak hodnota vašej investície vo Fonde AB stúpne za jeden rok o 10%, môžeme povedať, že Vaša investícia sa zhodnotila o 10%. To však nemusí znamenať, že ste svoju investíciu predali a svoje zhodnotenie realizovali.