Zneužívajúce daňové úkryty (Abusive tax shelter)

Zneužívajúce daňové úkryty sú typom transakcií ktoré sú vykonávané za účelom zníženia daňového základu daňovníka bez značných zmien v majetku či príjme daňovníka.

Príkladom je americká spoločnosť Illinois Tool Works (ITW) ktorá pomocou lízingových a investičných zmlúv so švajčiarskou bankou dosiahla duplikáciu daňových odpočtov, tým nadmerne znižovala svoj daňový základ. Daňové úrady však túto schému odhalili.