Zostatok na účte (Account balance)

Zostatok na účte sa rovná: kreditné obraty mínus debetné obraty, na konci vykazovaného obdobia.

Kredity sú vklady alebo prírastky na váš účet počas daného obdobia ako napríklad výplata. Debety sú výbery alebo zrážky z vášho účtu počas daného obdobia ako napríklad splátky, platby v obchode a podobne.