Zrýchlené odpisovanie (Accelerated depreciation)

Zrýchlené odpisovanie predstavuje možnosť daňovníka odpisovať hmotný majetok zrýchleným spôsobom. Podľa slovenskej právnej úpravy ide o majetok zaradený do 2 a 3 odpisovej skupiny.

Táto metóda produkuje väčšie zrážky z hodnoty hmotného majetku pri odpisoch počas prvých rokov životnosti majetku.

Jedným z takýchto príkladov je zrýchlený systém návratnosti nákladov (ACRS), čo je odpisový plán povolený na daňové účely.