Akreditovaný investor (Accredited investor)

Akreditovaný investor nazývaný aj profesionálny investor, je investor ktorý spĺňa kritéria stanovené zákonom. Akreditovaný investor môže spravidla investovať do širšej škály cenných papierov, do ktorých bežní investori investovať z dôvodu prísnych regulácií nemôžu. Medzi akreditovaných investorov patria inštitucionálni investori, ako sú dôchodkové fondy, nadačné fondy alebo investičné fondy a fyzické osoby ktoré spĺňajú stanovené kritériá.

Každý štát má vlastné kritériá ktoré definujú akreditovaného investora.

Európska únia
V Európskej únii je akreditovaným investorom investor spĺňa aspoň dve z nasledovných kritérií:

  • Na trhu uskutočnil obchodné transakcie v objeme aspoň 50 000 EUR s priemernou frekvenciou 10 za štvrťrok počas predchádzajúcich štyroch štvrťrokov.
  • Hodnota jeho finančného portfólia presahuje sumu 500 000 EUR.
  • Pracuje alebo pracoval vo finančnom sektore aspoň jeden rok v profesionálnej pozícií, ktorá si vyžaduje znalosť plánovaných transakcií alebo služieb.

Spojené štáty definujú akreditovaného investora ako investora ktorého:

  • Čistá hodnota majetku presahuje 1 000 000 USD (do tejto hodnoty sa nepočíta hodnota primárneho bydliska investora).
  • Alebo jeho príjem dosahuje minimálne 200 000 USD ročne za posledné dva roky a predpokladá, že jeho príjem ostane rovnaký alebo vyšší aj v súčasnom roku.
  • V prípade manželov môže byť výška spoločného príjmu 300 000 USD.