Aktívny účet (Active account)

Aktívnym účtom sa rozumie účet u brokera, na ktorom dochádza k transakciám s cennými papiermi. Brokerské spoločnosti si môžu účtovať poplatok, ak účet generuje nedostatočnú úroveň aktivity.Neaktívne účty môžu byť po určitom čase spoplatnené. Aj keď presná hranica pre každú firmu môže byť odlišná, väčšina z nich nastavuje ukončenie neaktívneho účtu za rok.

Neaktívne účty môžu byť stále otvorené, ale zákazníkom bude účtovaný poplatok za nesplnenie normálnej úrovne očakávanej aktivity. Mnoho brokerov ponúka rôzne typy účtov s rôznou úrovňou činnosti. Niektoré účty vyžadujú vysokú úroveň aktivity.