Algoritmické obchodovanie (Algo or Algorithmic Trading)

Algoritmické obchodovanie je typ obchodovania na burze s cennými papiermi, pri ktorom sa na obchodovanie používajú počítačové kódy a matematické modely. Tie potom v reálnom čase podľa stanovených pravidiel vyhodnocujú premenné ako napríklad cena, čas alebo objem.

Ak vyhodnotia, že premenné spĺňajú stanovené kritériá, vykonajú kúpu alebo predaj daného aktíva.Ako jednoduchý príklad si môžeme uviesť algoritmus, ktorý by kupoval akcie spoločnosti Google v prípade, ak by ich cena klesla pod ukazovateľ jednoduchého kĺzavého priemeru 20 dní (SMA 20).

V momente ak by cena akcií spoločnosti klesla pod tento ukazovateľ, algoritmus by rozhodol o kúpe určitého počtu akcií, povedzme 100 kusov.

Neskôr by ich automaticky predal po splnení ďalších kritérií ako napríklad ak by cena stúpla o určité % alebo ak by cena opäť stúpla nad ukazovateľ kĺzavého priemeru.

Vytvoriť fungujúci algoritmus je veľmi náročné, či už časovo alebo z hľadiska nákladov. Práve preto tento typ obchodovania využívajú primárne veľké inštitúcie ako hedžové fondy, investičné banky, podielové fondy a penzijné fondy.

V súčasnosti stoji za 60-75% zobchodovaného objemu akcií práve algoritmické obchodovanie.