Americká depozitná poukážka (ADR) (American Depositary Receipt (ADR))

Americká depozitná poukážka (v skr. „ADR“) je obchodovateľný certifikát, ktorý vydáva americká depozitárna banka. ADR predstavuje vlastníctvo časti spoločnosti mimo spojených štátov a každá poukážka môže predstavovať jednu, viac ako jednu alebo dokonca menej ako jednu akciu danej spoločnosti. Banka kúpi akcie spoločnosti na zahraničnej burze. následne ich drží v rezerve a vydáva ich v podobe ADR na obchodovanie v Spojených štátoch.

Cieľom ADR je umožniť investície osôb zo Spojených štátov do spoločností v krajinách mimo Spojených štátov, do ktorých by za iných okolností nemohli investovať.
ADR sa môžu obchodovať na burzách s cennými papiermi.