Amsterdamská burza (AEX) (Amsterdam Exchange (AEX))

Amsterdamská burza, v súčasnosti nazývaná Euronext Amsterdam je burzou s cennými papiermi ktorá sa nachádza v meste Amsterdam v Holandsku.Bola založená spolu s holandskou Východoindickou spoločnosťou (Dutch East India Company) v roku 1602 a je považovaná za najstaršiu burzu na svete. V roku 2000 sa Amsterdamská burza spojila s Bruselskou burzou s cennými papiermi a Parížskou burzou s cennými papiermi. Fúziou vytvorili súčasný Euronext Amsterdam.

Euronext je najväčšou burzou v Európe z hľadiska obchodného objemu a hodnoty obchodovaných akcií. V súčasnosti je na amsterdamskej burze kótovaných približne 1220 spoločností z približne 35 krajín. Z hľadiska trhovej kapitalizácie jedenástou najväčšou burzou na svete.

Euronext pôsobí na dvoch regulovaných trhoch, prvým je trh s akciami nazývaný Euronext Amsterdam, ktorého hlavný index je AEX Index. Druhým trhom je Euronext Amsterdam Derivatives Market, ktorý sa zameriava na derivatíva.

Hlavné indexy Euronext Amsterdam sú
· AEX Index – spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou
· AMX Index – spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou
· AScX Index – spoločnosti s malou trhovou kapitalizíciou.