Arbitráž (Arbitrage)

Arbitráž je typom obchodnej stratégie, pri ktorej investor využíva cenové rozdiely na dvoch rôznych trhoch pre rovnaké aktívum.

Jeho cieľom je kúpiť aktívum na jednom trhu za nižšiu cenu a predať ho na druhom trhu za vyššiu cenu, čím využije cenový rozdiel medzi dvoma trhmi.

Teda základným predpokladom arbitráže je cenová nezhoda medzi dvoma aktívami obchodovanými na dvoch rozličných trhoch.

Jednoduchý príklad arbitráže je kúpa aktíva na trhu v inom štáte za nižšiu cenu napríklad 10 € a jej následný predaj v domovskom štáte za 10,50 € ako môžeme vidieť na obrázku nižšie. V tomto prípade by investorov zisk z arbitrážneho obchodu činil 50c mínus jeho náklady na uskutočnenie obchodu.

Arbitráž je jednou z najstarších obchodných stratégií, avšak pre bežného investora je skoro nemožné nájsť príležitosti na arbitráž na trhoch s cennými papiermi.

Tieto príležitosti zväčša sledujú počítačové algoritmy ktoré dokážu túto príležitosť okamžite využiť skôr ako na ňu dokáže bežný investor reagovať.