Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca (Asia-Pacific Economic Cooperation Pact (APEC))

Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca (APEC) je hospodárske fórum, ktorého cieľ je využiť vzájomnú závislosť Ázie a Tichomoria. Bola založená v roku 1989.V súčasnosti má APEC 21 členov: Austrália, Brunej Darussalam, Kanada, Čile, Čína, Hong Kong, Indonézia, Japonsko, Južná Kórea, Malajzia, Mexiko, Nový Zéland, Papua Nová Guinea, Peru, Filipíny, Rusko, Singapur, Thajsko, Spojené Štáty, Vietnam a Taiwan.

APEC zabezpečuje ľahký cezhraničný pohyb služieb, investícií, tovaru a ľudí. Členovia APEC uľahčujú obchod hlavne prostredníctvom zosúladenia predpisov a noriem v členských krajinách, rýchlejších a efektívnejších colných postupov a priaznivejšieho obchodného prostredia.

Ďalším cieľom APEC je pomoc obyvateľom Ázie a Tichomoria zapojiť sa do rastúceho hospodárstva. Preto projekty APEC podporujú a poskytujú vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií, hlavne v komunitách na vidieku.

Každý členský štát APEC-u má rovnaké slovo a rozhodovanie prebieha formou konsenzu. Členské štáty APEC-u nemajú žiadne záväzky alebo zmluvné povinnosti z členstva. Záväzky sa prijímajú na dobrovoľnej báze.