Hypotéka s variabilnou úrokovou sadzbou (ARM) (Adjustable-rate mortgage (ARM))

Hypotéka s variabilnou úrokovou sadzbou je typom hypotéky, ktorej úroková sadzba sa mení v pravidelných časových intervaloch podľa referenčnej hodnoty alebo indexu.Hypotéky s variabilnou úrokovou sadzbou majú zväčša prvotné obdobie počas ktorého je úroková sadzba fixná, napríklad 5 alebo 10 rokov, potom sa sadzba upraví podľa referenčnej hodnoty alebo indexu.

Najčastejšími referenčnými hodnotami bývajú EURIBOR (referenčná sadzba za ktorú sú eurové vklady ponúkané jednou bankou druhej), alebo sadzby štátnych dlhopisov. K referenčnej hodnote si banka následne pripočíta svoju maržu. Teda v prípade ak je napríklad EURIBOR 0,50% a marža banky je 1%, variabilná sadzba bude 0,50 + 1 = 1,5%
Variabilná sadzba sa mení v pravidelných časových intervaloch, napríklad raz ročne alebo každý kvartál.

Hypotéky s variabilnou úrokovou sadzbou môžu mať zo začiatku nižšiu úrokovú sadzbu ako hypotéky s fixnou úrokovou sadzbou. Ich rizikom je však neočakávaný rast úrokových sadzieb, ktorý značne zvýši výšky splátok hypoték s variabilnou sadzbou.
Toto riziko môže byť značné hlavne pre ľudí, ktorí si kvôli svojmu príjmu nemôžu dovoliť podstatne vyššie splátky.