Krokodílí spread (Alligator spread)

Krokodílí spread je obchodná pozícia ktorá generuje príliš veľa transakčných a iných poplatkov na to, aby bola zisková. Teda bez ohľadu na to, či sa trh bude hýbať v prospech investora, pozícia nebude zisková.Ako príklad si môžeme uviesť opčnú pozíciu, ktorej transakčné náklady na kúpu a predaj budú dokopy 20 EUR.

V prípade ak je maximálny zisk tejto pozície 15 EUR. Táto pozícia nemôže byť za žiadnych okolností zisková.

V prípade ak plánujete obchodovať s opčnými spreadmi, by ste si mali dopredu porovnať váš maximálny možný zisk a poplatky ktoré budete musieť za túto pozíciu zaplatiť.