Obchodovanie po skončení normálnych obchodovacích hodín (After-hours dealing or trading)

Obchodovanie po skončení normálnych obchodovacích hodín začína po 16.00 hod. amerického času (22 hod. slovenského času). Následne pokračuje ďalšie 4 hodiny do 20.00 hod. amerického času (02.00 hod. slovenského času).Obchodovaný objem finančných nástrojov sa po skončení normálnych obchodovacích hodín zníži. Pri nízko likvidných finančných aktívach môže byť objem nulový.

Okrem objemu sa obchodovaná cena finančných aktív častokrát zvýši, rovnako aj spread (rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou). Ceny môžu byť oveľa volatilnejšie, vzhľadom na to, že veľa spoločností zverejňuje významné správy alebo kvartálne výsledky práve po skončení normálnych obchodovacích hodín.

Obchodovať po skončení normálnych obchodovacích hodín môžu aj retailoví investori, no nie každý broker ho povoľuje. Ak máte v pláne obchodovať aj v týchto časoch, mali by ste pri výbere brokera skontrolovať, či toto obchodovanie povoľuje.

Niektorí brokeri po skončení normálnych obchodovacích hodín povoľujú obchodovanie iba s niektorými aktívami ako napr. akcie a dlhopisy, zatiaľ čo s opciami možno obchodovať len počas normálnych obchodovacích hodín.