Preferované akcie s variabilnou sadzbou (ARPS) (Adjustable-rate preferred stock (ARPS))

Preferované akcie s pohyblivou úrokovou sadzbou sú druhom preferovaných akcií, ktorých výška dividend sa mení v závislosti od referenčnej hodnoty. Referenčnou hodnotou (benchmarkom) môže byť napríklad EURIBOR (referenčná sadzba za ktorú sú eurové vklady ponúkané jednou bankou druhej) alebo sadzby na amerických štátnych dlhopisoch.

Tieto sadzby sa upravujú v stanovených časových obdobiach, napríklad raz ročne alebo každý kvartál. Sadzby majú zväčša stanovený maximálnu výšku a minimálnu výšku v rámci ktorej sa môžu pohybovať. Napríklad sadzba nemôže klesnúť pod 0,25%.
Preferované akcie s pohyblivou úrokovou sadzbou sú atraktívne pre investorov ktorí očakávajú rast úrokových sadzieb.