Reálna miera návratnosti po zdanení (After-tax real rate of return)

Reálna miera návratnosti po zdanení je skutočná návratnosť po zohľadnení inflácie a daní.

Reálna miera návratnosti je dobrá na to, aby ste zistili skutočnú hodnotu vašich zárobkov, na rozdiel od jednoduchého pohľadu na mieru návratnosti ktorú dostávate.

Príkladom je investícia do podielového fondu s návratnosťou 8%.

Návratnosť najprv očistíme o splatnú daň vo výške 19%.

0,8 x (1 – 0.19) = 0,568

Návratnosť po zdanení bude 5,68%.

Túto návratnosť následne očistíme o infláciu vo výške 2%.

((1 + 0,568) / (1 + 0,02)) - 1 = 1,537 – 1 =  0,537

Reálna miera návratnosti po zdanení našej investície je 5,37%