Skutočná peňažná hodnota (Actual Cash Value)

Skutočná peňažná hodnota predstavuje náklady na nahradenie alebo výmenu aktíva alebo veci inou rovnakého druhu a v podobnom stave.Skutočná peňažná hodnota sa vypočíta ako reprodukčná cena znížená o amortizáciu.
Príkladom je poisťovňa ktorá Vám po nehode vyplatí skutočnú peňažnú hodnotu vášho auta, nie sumu, ktorú ste zaň pôvodne zaplatili.