Účtovná expozícia (Accounting exposure)

Účtovná expozícia predstavuje riziko zmeny hodnoty aktív, záväzkov a výnosov firmy v dôsledku zmien výmenných kurzov mien.

Predpokladajme napríklad, že spoločnosť so sídlom v USA, ktorá dováža z Číny, má splatnú pohľadávku v čínskych jüanoch. Ak sa hodnota amerického dolára zvýši v porovnaní s jüanom, zníži sa záväzok firmy a znížia sa jej náklady, čo pozitívne ovplyvní jej zisk.

Na druhej strane predpokladajme, že spoločnosť so sídlom v USA má pohľadávku splatnú v čínskych juanoch. Ak sa hodnota dolára voči juanu zvýši, zvýši sa pohľadávka firmy a jej náklady, čo tiež negatívne ovplyvní jej zisk.