Variabilná sadzba (Adjustable rate)

Pohyblivá sadzba sa primárne vzťahuje na konvertibilné cenné papiere.Vzťahuje sa na dividendy alebo úrokovú sadzbu, ktorá sa v pravidelných časových intervaloch upravuje, napríklad podľa EURIBORU (referenčná sadzba za ktorú sú eurové vklady ponúkané jednou bankou druhej).
Pohyblivá sadzba má spravidla stanovené hranice ktoré označujú najvyššiu a najnižšiu možnú sadzbu.