Zverenecký účet (Account in trust)

Zverenecký účet je typom účtu ktorý je otvorený fyzickou osobou a spravuje ho stanovený správca v prospech tretej osoby podľa stanovených podmienok.

Môže byť napríklad otvorený a spravovaný rodičom v prospech svojho neplnoletého dieťaťa.

Zverenecké účty môžu obsahovať rôzne aktíva. Okrem hotovosti najčastejšie obsahujú cenné papiere ako dlhopisy, podielové listy, akcie alebo nehnuteľnosti.

Zverenecký účet môže byť otvorený z rôznych dôvodov, ako napríklad sporenie na vzdelanie dieťaťa alebo vnúčať a poskytovanie finančných prostriedkov inej osobe.