Ročná miera návratnosti (Annual rate of return)

Ročná miera návratnosti meria výnos investície za celý rok. Ako investori chceme vedieť aký výnos alebo stratu mala naša investícia. Vďaka tomuto jednoduchému výpočtu to môžeme zistiť.

Príkladom je investícia do fondu X. Hodnota investície na začiatku roka je 10 €, na konci roka hodnota investície do fondu vzrástla na 15 €.

Ročnú návratnosť našej investície môžeme vypočítať podľa vzorca nižšie.

Ročná návratnosť = ((15 – 10) / 10 ) x 100

                              =  0,5 x 100

                             = 50%

Ročná návratnosť našej investície do fondu X by predstavovala 50%.

Ročná návratnosť vo svojom výpočte nezohľadňuje vplyv inflácie. V prípade ak by ste chceli vypočítať ročnú návratnosť investície so zohľadnením inflácie, použite reálnu mieru návratnosti.