Čo je dividenda a aké sú druhy dividend?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Jednou z najlepších charakteristík na investovaní do akcií je, že časom môžete zarobiť peniaze z dividend. Dividenda je platba, ktorú spoločnosť vypláca svojim akcionárom zo svojho zisku. Nie všetky spoločnosti vyplácajú dividendy, ale mnohé áno. Dividendy môžu byť pre investorov skvelým zdrojom dodatočného príjmu.

V tomto článku si vysvetlíme všetko, čo potrebujete vedieť o dividendách. Takže či už zvažujete investovanie do akcií, ktoré vyplácajú dividendy, alebo vás len zaujima ako fungujú a čo sú, čítajte ďalej. 

V tomto článku sa dočítate:

 • Čo sú dividendy
 • Kedy spoločnosti vyplácajú diviendy a ktoré spoločnosti ich vyplácajú najčastejšie
 • Ako ovplyvňuje dividendová politika návratnosť akcií
 • Čo je pomer výplaty dividend
 • Aké dane a zdravotné odvody sa platia z dividend

 

Čo je dividenda?

Dividenda je rozdelenie zisku spoločnosti medzi akcionárov. Najčastejšie má formu peňažných platieb, no môže byť vyplácaná aj v iných formách, napríklad v podobe akcií. Dividendu vypláca spoločnosť zo svojho bežného alebo nerozdeleného zisku, no môže ju vyplácať aj z jej rezerv (hotovosti, ktorú má spoločnosť na účte).

Výška dividendy, ktorú akcionár dostane, závisí od počtu akcií, ktoré vlastní. Napríklad, ak má spoločnosť vyhlási dividendu vo výške 0,20 € na akciu, potom akcionár, ktorý drží 100ks akcií dostane dividendu vo výške 20 € (100 x 0,20 = 20 €).  

Dividendy sú jedným zo spôsobov, ako môže spoločnosť vrátiť peniaze svojim akcionárom. Keď spoločnosť dosiahne zisk, môže tieto peniaze buď reinvestovať naspäť do svojho podnikania, alebo ich vyplatiť akcionárom vo forme dividend. Niektoré spoločnosti sa rozhodnú pre oba spôsoby.

Aj keď podľa zákona nie sú spoločnosti povinné vyplácať dividendy, často ich používajú na prilákanie a udržanie si investorov. Veľa investorov vyhľadáva akcie, ktoré vyplácajú dividendy, lebo predstavujú stabilný tok príjmov. Tieto príjmy môžu potom reinvestovať do spoločnosti alebo na iné účely podľa vášho uváženia.

Spoločnosti s najvyššími dividendami v roku 2022

Pioneer Natural Resources
Pioneer Natural Resources je spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu. Prudký nárast cien ropy zvýšil ziskovosť spoločnosti Pioneer. Dividendový výnos (za 12 mesiacov): 10%
Lumen Technologies
Lumen Technologies je americká telekomunikačná spoločnosť. Akcie spoločnosti Lumen za posledných päť rokov celkovo klesli približne o 47 %. Dividendový výnos (za 12 mesiacov): 10%
Altria Group
Altria je jednou z najväčších tabakových spoločností na svete. Tlak na jej objem, sortiment a podiel na trhu bude v najbližšom období pravdepodobne pokračovať. Dividendový výnos (za 12 mesiacov): 7.9%
Vornado Realty
Spoločnosť Vornado Realty Trust je maloobchodný realitný investičný fond, ktorý sa špecializuje na rekonštrukciu kancelárií, maloobchododu a kancelárskych nehnuteľností. Dividendový výnos (za 12 mesiacov): 7,7%
Devon Energy
Devon Energy je americká spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu, ktorá využila prudký nárast cien energií. Akcie spoločnosti Devon vzrástli k 9. septembru 2022 o 55,5 %. Dividendový výnos (za 12 mesiacov): 6,8%
Previous slide
Next slide

Druhy dividend

Dividendy môžu byť vo forme hotovosti, akcií alebo aktív a zvyčajne sa vyplácajú štvrťročne. Každá z nich má svoje výhody a nevýhody.

 1. Hotovostná dividenda
  Prvým typom je hotovostná dividenda. Hotovostné dividendy vypláca spoločnosť vo forme hotovosti, ktorá sa následne vyplatí akcionárom. Hlavnou výhodou hotovostných dividend je, že ich majú akcionári okamžite k dispozícií a môžu ich použiť podľa vlastného uváženia. Hotovostné dividendy však môžu byť pre akcionárov nevýhodné, ak spoločnosť nemá dostatok hotovosti na výplatu dividend. To môže viesť k zbytočnému zadlžovaniu spoločnosti, ktoré môže viesť k eventuálnej insolventnosti.
 2. Akciová dividenda
  Druhým typom dividend sú akciové dividendy, ktoré predstavujú distribúciu nových akcií spoločnosti svojim akcionárom. Tento typ dividend je vyplácaný podľa počtu akcií, ktoré investor vlastní. Akciové dividendy môžu byť pre akcionárov výhodné, lebo im umožnia zvýšiť svoj vlastnícky podiel v spoločnosti. Na druhej strane emisia nových akcií spoločnosťou zvýši celkový počet akcií v obehu, čím môže znížiť celkovú hodnotu akcií spoločnosti.
 3. Majetková dividenda
  Majetková dividenda je dividenda, ktorá sa nevypláca v hotovosti ale vo forme aktív. Najčastejšie dávajú akcionárom možnosť kúpiť si nehnuteľnosť za zvýhodnenú cenu, akcie iných spoločností, ktoré spoločnosť vyplácajúca dividendy vlastní alebo inventár spoločnosti.

  Spoločnosti sa najčastejšie rozhodnú vyplatiť majetkové dividendy, ak nemajú dostatok hotovosti na vyplatenie peňažných dividend alebo nechcú emitovať nové akcie v prípade akciových dividend.

 4. Mimoriadna dividenda
  Mimoriadne dividendy, ako už napovedá ich názov, nie sú súčasťou pravidelných dividend, ktoré spoločnosť vypláca. Sú to zvyčajne jednorazové platby, no existujú aj spoločnosti, ktoré ich vyplácajú častejšie.

  Najčastejším dôvodom prečo sa spoločnosť rozhodne vyplatiť mimoriadnu dividendu, je mimoriadne dobrý finančný rok alebo kvartál spoločnosti. Spoločnosť sa v tom prípade chce podeliť so svojimi mimoriadnymi ziskami s akcionármi. Dobrým nedávnym príkladom vyplácania mimoriadnych dividend sú spoločnosti podnikajúce v lodnej preprave.

  Poplatky za lodnú prepravu drasticky stúpli počas krízy Covid-19 a mnoho spoločností v tomto sektore zaznamenalo rekordné finančné výsledky. Veľkú časť z týchto ziskov vyplatili akcionárom vo forme mimoriadnych dividend.

Ako často spoločnosti vyplácajú dividendy?

Spoločnosti najčastejšie vyplácajú dividendy štvrťročne a polročne. Existujú však aj spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendy ročne a malá časť spoločností, ktoré vyplácajú dividendy mesačne, Frekvencia vyplácania dividend sa môže líšiť aj od typu spoločnosti. Napríklad realitné spoločnosti častokrát vyplácajú dividendy mesačne, zatiaľ čo banky štvrťročne.

Dividendy vyplatené z S&P 500

Aké faktory ovplyvňujú frekvenciu vyplácania dividend?

 1. Ziskovosť spoločnosti: Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú, či spoločnosť vypláca alebo nevypláca dividendy, je ziskovosť. Jednoducho povedané, spoločnosti, ktoré sú ziskovejšie, častejšie vyplácajú dividendy ako spoločnosti, ktoré sú menej ziskové.
 1. Dividendová história: Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje výplatu dividend, je história dividend spoločnosti. Spoločnosti, ktoré majú históriu vyplácania dividend, budú s väčšou pravdepodobnosťou pokračovať vo vyplácaní dividend ako spoločnosti bez dividendovej histórie.
 1. Veľkosť spoločnosti: Ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvniť výplatu dividend, je veľkosť spoločnosti. Vo všeobecnosti platí, že väčšie spoločnosti s väčšou pravdepodobnosťou vyplácajú dividendy ako menšie spoločnosti, ktoré používajú svoj zisk na rast.
 1. Odvetvie: Posledným faktorom, na ktorý sa pozrieme, je odvetvie v ktorom daná spoločnosť pôsobí. Niektoré odvetvia, napríklad verejné služby a finančný sektor, majú tendenciu vyplácať dividendy pravidelnejšie ako iné sektory.

   

Dokedy musíte vlastniť akcie spoločnosti aby vám bola vyplatená dividenda?

Keď spoločnosť vyhlási dividendu, stanoví dátum, kedy musíte vlastniť akcie, aby ste dividendu dostali. Tento dátum sa nazýva “ex-dividend date”.  Ak napríklad spoločnosť vyhlási dividendu 1. júna s ex-dividend date 15. júna, musíte vlastniť akcie do konca dňa 15. júna, aby ste dividendu dostali. Spoločnosť potom vyplatí dividendu v “deň výplaty”, ktorý je zvyčajne niekoľko týždňov po rozhodujúcom dni.

Pokiaľ ide o investovanie do spoločností, ktoré vyplácajú dividendy, frekvencia ich vyplácania nemusí byť nevyhnutne najdôležitejším faktorom. Niektorí investori uprednostňujú spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendy pravidelne, pretože im to môže zabezpečiť stabilný tok príjmov.

Iní dávajú prednosť investovaniu do spoločností, ktoré majú potenciál poskytovať vyššie výnosy a potenciálne vyplatia vyššie dividendy, aj keď to znamená, že výplata dividend je menej častá. V konečnom dôsledku je na individuálnom investorovi, aby sa rozhodnel, čo je preňho najdôležitejšie.

Prečo nevyplácajú všetky spoločnosti dividendy?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa spoločnosť môže rozhodnúť nevyplácať dividendy. Po prvé, spoločnosť sa môže domnievať, že svoje zisky môže reinvestovať efektívnejšie tým, že peniaze použije na rozvoj podniku. To platí najmä pre mladé spoločnosti, ktoré sú ešte stále vo fáze rýchleho rastu. 

Ak spoločnosť rýchlo rastie, nemusí mať prebytočný peňažný tok potrebný na výplatu dividend. Okrem toho spoločnosti, ktoré financujú svoj rast veľkým množstvom dlhového financovania, nemusia mať peniaze na vyplácanie dividend, pretože už používajú svoj peňažný tok na splácanie úrokov z dlhu.

Existuje však aj niekoľko dôvodov, prečo sa spoločnosť môže rozhodnúť vyplácať dividendy. Po prvé, môže to byť spôsob, ako vrátiť hotovosť akcionárom. To platí najmä pre spoločnosti, ktoré nerastú rýchlo alebo ktoré generujú väčší peňažný tok, než potrebujú na reinvestovanie do svojho podnikania. 

Okrem toho vyplácanie dividend môže pomôcť podporiť cenu akcií spoločnosti. Keď spoločnosť oznámi, že bude vyplácať dividendy, často to spôsobí nárast ceny akcií. Investori totiž považujú dividendy za znak finančného zdravia a stability a často sú ochotní zaplatiť za akcie týchto typov spoločností vyššiu cenu.

To, či spoločnosť dividendy vypláca, závisí v konečnom dôsledku od jej vedenia. Neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď a vyplácanie aj nevyplácanie dividend má svoje výhody aj nevýhody. Rozhodnutie by malo byť založené na individuálnych okolnostiach spoločnosti a na tom, čo manažment považuje za najlepší záujem podniku a jeho akcionárov.

Ovplyvňuje dividendová politika výkonnosť akcií?

Dividendová politika ovplyvňuje výkonnosť akcií spoločnosti z krátkodobého aj z dlhodobého hľadiska.

Ako ovplyvňuje dividendová politika výkonnosť akcií z krátkodobého hľadiska?

Podľa výskumu o vplyve oznámenia dividendy na výnos akcií, má oznámenie spoločnosti o plánovanej výplate dividendy pozitívny dopad na návratnosť jej akcií. 

Ako môžeme vidieť na obrázku nižšie, najväčší pozitívny dopad na cenu akcií spoločnosti je deň po jej oznámení o plánovanom vyplatení dividendy.

Ako ovplyvňuje dividendová politika výkonnosť akcií z dlhodobého hľadiska?

Podľa najnovšieho výskumu spoločnosti Ned Davis Research, dividendová politika spoločností mala veľký dopad na dlhodobú návratnosť ich akcií. Ako môžeme vidieť v tabuľke nižšie, najväčší dopad v dividendovej politike na návratnosť akcií z dlhodobého hľadiska mali spoločnosti, ktoré zvýšili alebo začali vyplácať dividendy a spoločnosti, ktoré prestali alebo znížili vyplácanie dividend.

Priemerné ročné výnosy a podľa dividendovej politiky spoločností v indexe S&P 500
Roky 1973-2021

wdt_ID Typ Návratnosť Beta
1 Spoločnosti , ktoré začali vyplácať/zvýšili dividendy 10,68% 0,88
2 Spoločnosti s pravidelným vyplácaním dividend 9,60% 0,94
3 Spoločnosti, ktoré nemenili dividendy 7,08% 1,01
4 Spoločnosti nevyplácajúce dividendy 4,79% 1,18
5 Spoločnosti, ktoré rušili alebo znižovali dividendy -0,46% 1,22
6 Index S&P 500 8,20% 1,00

Zdroj: Ned Davis Research

Čo je pomer výplaty dividend?

Pomer výplaty dividend (ang. “Dividend payout ratio”) je percento zisku spoločnosti vyplatené vo forme dividend. Zvyšné zisky si spoločnosť ponecháva na financovanie rastu alebo na iné účely. Čím je tento pomer vyšší, tým viac zo svojich ziskov spoločnosť vypláca vo forme dividend.

Pomer výplaty dividend spoločnosti môže byť dôležitým faktorom pri rozhodovaní sa, či do spoločnosti investovať. Vysoký pomer výplaty dividend môže naznačovať, že spoločnosť je vyspelá a príliš nerastie, takže väčšinu svojich ziskov vypláca vo forme dividend. To nemusí byť atraktívne pre investorov, ktorí hľadajú spoločnosti s vysokým rastovým potenciálom.

Na druhej strane, nízky pomer výplaty dividend môže naznačovať, že spoločnosť väčšinu svojich ziskov reinvestuje s cieľom financovať budúci rast. To môže byť atraktívnejšie pre investorov, ktorí hľadajú spoločnosti s vysokým rastovým potenciálom.

Investori by sa mali pred investovaním pozrieť na pomer výplaty dividend spoločnosti v spojení s ďalšími faktormi, ako je napríklad miera rastu jej ziskov.

Ako sa počíta pomer výplaty dividend?

Pomer výplaty dividend vypočítame ako:

Objem vyplatených dividend / Čistý príjem

Ako príklad si uvedieme spoločnosť Apple. Tá v roku 2020 dosiahla čistý zisk 57,4 miliardy dolárov. Zo svojho čistého zisku vyplatila 14,1 miliárd dolárov v dividendách.

Jej pomer výplaty dividend vypočítame ako:

(14,1 / 57,4) x 100 = 24,5%.

Teda za každý dolár, ktorý spoločnosť Apple v roku 2020 zarobila, vyplatila akcionárom 24,5 centu v dividendách.

Daň z dividend

Výška daňe, ktorú je povinný daňovník (fyzická osoba) zaplatiť z príjmu z dividend sa líši podľa krajiny, z ktorej dividendy pochádzajú.

Ak neboli dividendy zdanené v krajine pôvodu a zároveň pochádzajú zo spolupracujúcich krajín (Spojené štáty, Írsko, Veľká Británia, atď.) je fyzická osoba povinná zaplatiť daň vo výške 7%. Zoznam spolupracujúcich štátov nájdete na stránke Ministerstva financií tu.

V prípade ak dividenda pochádza z nespolupracujúceho štátu (napr. Panama), zdaňuje sa ako súčasť osobitného základu dane sadzbou dane vo výške až 35%. 

Platia sa z dividend zdravotné odvody?

Z dividend sa neplatia zdravotné odvody za účtovné obdobie od 01.01.2017 a neskôr.

Dividendy, ktoré boli vyplatené počas účtovného obdobia 01.01.2011 až 31.12.2016 však patria do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie.

 

Výhody investovania do dividendových akcií

Pokiaľ ide o investovanie, existuje mnoho rôznych stratégií, ktoré možno použiť na dosiahnutie výnosov. Jednou z obľúbených stratégií je investovanie do dividendových akcií. Investovanie do dividendových akcií má niekoľko výhod, medzi ktoré patria tieto:

 1. Dividendové akcie môžu byť zdrojom pravidelného príjmu.
  Jednou z hlavných výhod investovania do dividendových akcií je, že môžu poskytovať zdroj pravidelného príjmu. Spoločnosti vyplácajú dividendy najčastejšie štvrťročne, čo môže byť vhodné pre investorov, ktorí chcú zo svojich investícií získať pravidelný pasívny príjem.
 1. Dividendové akcie môžu poskytovať stabilitu v čase volatility trhu.
  Ďalšou výhodou investovania do dividendových akcií je, že môžu ponúknuť stabilitu v čase volatility trhu. Je to preto, že výplaty dividend zvyčajne nie sú ovplyvnené krátkodobými pohybmi na trhu. To môže poskytnúť určitý pokoj investorom, ktorí sa obávajú potenciálnych strát v obdobiach volatility trhu.
 1. Dividendové akcie môžu poskytovať zabezpečenie proti inflácii.
  Ďalšou výhodou investovania do dividendových akcií je, že môžu poskytnúť zabezpečenie proti inflácii. Dôvodom je, že výplaty dividend sa zvyčajne zvyšujú s rastúcou mierou inflácie. To znamená, že akcionári si budú môcť zachovať kúpnu silu svojich príjmov z dividend, aj keď sa životné náklady časom zvýšia.
 1. Dividendové akcie môžu poskytovať daňové výhody.
  Ďalšou výhodou investovania do dividendových akcií je, že môžu ponúkať daňové výhody. Dôvodom je skutočnosť, že výplaty dividend sa zvyčajne zdaňujú nižšou sadzbou ako iné formy príjmu. To môže byť výhodné pre investorov, ktorí chcú minimalizovať svoju daňovú povinnosť.

 

Existuje viacero dôvodov, prečo je pri investičných rozhodnutiach dôležité brať do úvahy dividendy. Dividendy predstavujú zdroj príjmu, ktorý môže pomôcť kompenzovať investičné riziko, a možno ich tiež použiť na reinvestovanie do iných príležitostí. Pri hodnotení spoločností je dôležité zvážiť nielen dividendový výnos, ale aj dlhodobé vyhliadky spoločnosti na rast.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Autor:

Michael Syč-Milý
Michael je plne kvalifikovaný finančný expert a spoluzakladateľ Fér Financie so všetkými potrebnými licenciami od NBS a dlhoročnými skúsenostami v riešení komplexných investičných problémov.

Podobné témy

Obsah článku