Čo je bázický bod (basis point)? Kompletné vysvetlenie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bázický bod (basis point) – vysvetlenie

Či už investujete sami alebo s pomocou firmy ako Fér Financie, porozumieť pojmu bázický bod je nevyhnutné. Bázický bod je merná jednotka používaná vo finančníctve na označenie percentuálnej zmeny hodnoty alebo sadzby finančného nástroja. Ak budete chápať, ako bázické body fungujú, môžete lepšie porozumieť aký vplyv majú zmeny úrokových sadzieb a zmeny v cenách dlhopisov.

Bázické body sa často používajú pri diskusii o zmenách úrokových sadzieb, výnosov dlhopisov a iných finančných nástrojov pretože ide o presnejší spôsob merania malých zmien úrovne sadzieb.

Keď sú úrokové sadzby veľmi nízke, ako je to v súčasnosti, aj malá zmena úrovne sadzieb môže mať veľký vplyv na výnosy z investícií. Z tohto dôvodu sa bázické body stávajú pre investorov čoraz dôležitejšími, aby ich poznali a chápali.

Jeden bázický bod sa rovná 0,01% (jedna stotina percenta) alebo 0,001 (jedna tisícina) a používa sa na označenie percentuálnej zmeny hodnoty finančného nástroja.

Ak sa napríklad úroková sadzba 10-ročnej štátnej pokladničnej poukážky zvýši z 2,5% na 2,51%, považuje sa to za zvýšenie o 1 bázický bod. Podobne, ak úroková sadzba 10-ročnej štátnej pokladničnej poukážky klesne z 2,5% na 2,49%, považuje sa to za pokles o 1 bázický bod.

Používajú sa aj na výpočet eurovej sumy zmien úrokových sadzieb pri úveroch a iných finančných nástrojoch s variabilnými sadzbami. Hoci väčšina ľudí uvažuje o bázických bodoch v percentách, možno ich chápať aj ako absolútne hodnoty. 

Ak sa napríklad výnos 10-ročnej štátnej pokladničnej poukážky zvýši z 2,5% na 3%, považuje sa to za zvýšenie o 50 bázických bodov (3% – 2,5% = 0,5%). Podobne, ak výnos 10-ročnej štátnej pokladničnej poukážky klesne z 3% na 2%, bude sa to považovať za pokles o 100 bázických bodov (3% – 2% = 1 %). 

Bázické body sa môžu používať aj na opis zmien iných finančných nástrojov, ako sú akcie, komodity a meny.

Ak sa napríklad cena zlata zvýši z 1 000 EUR za uncu na 1 010 EUR za uncu, bude sa to považovať za zvýšenie o 10 bázických bodov (1 010 – 1 000 = 10 EUR). Podobne, ak cena zlata klesne z 1 010 EUR za uncu na 990 EUR za uncu, bude sa to považovať za pokles o 20 bázických bodov (1 010 EUR – 990 EUR = 20 EUR).

Zmena úrokovej sadzby z 5% na 5,5% predstavuje zvýšenie o 50 bázických bodov. Možno sa to nezdá veľa, ale keď si uvedomíte, že väčšina úverov predstavuje tisíce alebo státisíce eur, aj malá zmena úrokovej sadzby môže mať veľký vplyv na vaše mesačné splátky.

Pôvod pojmu bázický bod

Pojem bázický bod sa používa od začiatku 20. storočia. Prvýkrát ho v tlači použil denník The Wall Street Journal v roku 1919. Pôvodne sa tento termín používal na označenie zmien v cene dlhopisov. Odvtedy si tento termín osvojil bankový a finančný priemysel na opis zmien v širokej škále finančných indexov. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Autor:

Michael Syč-Milý
Michael je plne kvalifikovaný finančný expert a spoluzakladateľ Fér Financie so všetkými potrebnými licenciami od NBS a dlhoročnými skúsenostami v riešení komplexných investičných problémov.

Podobné témy

Obsah článku