Čo je trhová kapitalizácia a ako funguje?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Priemerný čas čítania tohto článku je 10 minút.

Ak ste ako väčšina ľudí, pravdepodobne ste už počuli pojem “trhová kapitalizácia”, ale nie ste si celkom istí, čo to znamená. Nebojte sa – nie ste sami. Trhová kapitalizácia je pojem, ktorý môže byť na prvý pohľad trochu zložitý na pochopenie, ale v skutočnosti je vcelku jednoduchý.

Ak sa chcete dozvedieť čo je trhová kapitalizácia alebo sa o nej vedieť viac, tento článok je práve pre vás. Vysvetlíme si čo je trhová kapitalizácia, ako sa podľa nej rozdeľujú spoločnosti, ako sa počíta a aj aké ma využitia.

V tomto článku sa dočítate:

 • Čo je trhová kapitalizácia a ako ju vypočítať
 • Ktoré spoločností sú najväčšie na svete a kde si môžete pozrieť ich trhovú kapitalizáciu
 • Ako využiť trhovú kapitalizáciu pri investovaní
 • Ako sa delia spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie

 

Čo je trhová kapitalizácia?

Trhová kapitalizácia je celková trhová hodnota spoločnosti alebo inými slovami celková hodnota akcií spoločnosti v obehu.

Je jedným z mnohých spôsobov merania hodnoty spoločnosti, ale často sa používa ako dobrý ukazovateľ celkovej veľkosti spoločnosti. Preto môžete často počuť ľudí hovoriť veci ako “Google má obrovskú trhovú kapitalizáciu” alebo “Apple je najhodnotnejšia/najväčšia spoločnosť na svete podľa trhovej kapitalizácie”.

Väčšie a etablovanejšie spoločnosti majú zvyčajne vyššiu trhovú kapitalizáciu, zatiaľ čo menšie a novšie spoločnosti majú nižšiu trhovú kapitalizáciu. Trhová kapitalizácia môže byť tiež dobrým ukazovateľom rastového potenciálu spoločnosti. 

Napríklad spoločnosti, ktoré majú nižšiu trhovú kapitalizáciu sú väčšinou na trhu nové a teda majú väčší potenciál rastu ako spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou. Na druhej strane spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou sú zvyčajne dobre etablované a majú dobré historické finančné výsledky. Majú tiež tendenciu mať vysokú úroveň likvidity, čo znamená, že ich akcie sa dajú ľahko kúpiť a predať.

Vzorec na výpočet trhovej kapitalizácie

Trhová kapitalizácia sa vypočíta vynásobením súčasnej ceny akcií spoločnosti počtom akcií v obehu. Napríklad, ak má spoločnosť 10 miliónov akcií v obehu a jej akcie sa obchodujú za 50 EUR za akciu, jej trhová hodnota bude 500 miliónov EUR.

Cena akcie spoločnosti x Počet akcií v obehu = Trhová kapitalizácia

Čo ovplyvňuje trhovú kapitalizáciu spoločnosti?

Trhovú kapitalizáciu spoločnosti môže ovplyvniť viacero faktorov. Patrí medzi ne celková výkonnosť spoločnosti, nedávne správy alebo udalosti, ktoré ovplyvňujú spoločnosť, a zmeny v širšom hospodárstve. V skratke, všetky faktory, ktoré ovplyvňujú cenu akcií spoločnosti, ovplyvňujú aj jej trhovú kapitalizáciu.

Trhová cena akcií spoločnosti sa stále mení v priebehu obchodovania jej akcií, rovnako sa mení aj počet jej akcií v obehu, keďže je ovplyvnený skupovaním a vydávaním akcií spoločnosťou. 

Napríklad u malej spoločnosti, ktorej sa darí, môže jej trhová kapitalizácia rásť, pretože jej akcie kupuje viac investorov. Alebo veľká spoločnosť, ktorá má problémy, môže zaznamenať pokles svojej trhovej hodnoty, pretože investori predávajú jej akcie. Na dennej báze však zväčša ide len o malé zmeny v trhovej kapitalizácií spoločnosti.

Najväčšie spoločnosti na svete

Na čo sa používa trhová kapitalizácia?

Investori používajú trhovú kapitalizáciu na mnoho účelov, najčastejšie na porovnávanie spoločností a posudzovanie ich hodnoty. Na základe trhovej kapitalizácie a mnohých ďalších faktorov potom prijímajú investičné rozhodnutia, napríklad do ktorej spoločnosti investovať.

Jednou z obľúbených metód investorov je porovnanie trhovej hodnoty spoločnosti s jej účtovnou hodnotou. Účtovná hodnota je jednoducho celková hodnota všetkých aktív mínus všetkých záväzkov. Ak má teda spoločnosť aktíva vo výške 100 miliónov eur a záväzky vo výške 50 miliónov eur, jej účtovná hodnota bude 50 miliónov eur.

Ak je trhová hodnota nižšia ako účtovná hodnota, môže to znamenať, že akcie sú podhodnotené. Naopak, ak je trhová hodnota vyššia ako účtovná hodnota, môže to znamenať, že akcie sú nadhodnotené. Samozrejme, je potrebné zohľadniť aj ďalšie faktory (napríklad zisk) ale toto je jedna z metód, ktorú niektorí investori používajú pri posudzovaní hodnoty spoločnosti.

Trhová kapitalizácia sa ďalej používa v iných výpočtoch, ktoré slúžia na posúdenie hodnoty spoločnosti ako – P/E ratio, EBIDTA, Price to book a ďalšie.

Investovanie podľa trhovej kapitalizácie

Jednou z investičných stratégií je investovanie podľa trhovej kapitalizácie. Inými slovami investovanie na základe veľkosti spoločnosti. Príkladom môžu byť investori, ktorí investujú iba do spoločností s určitou trhovou kapitalizáciou, napríklad do veľkých spoločností.

Keď investujete do spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou, investujete do niektorých z najznámejších podnikov na svete. Bývajú vyspelejšie a majú predvídateľnejší model rastu ako menšie spoločnosti. To môže pomôcť vyrovnať vzostupy a pády vášho celkového portfólia. Na druhej strane ak investujete do spoločností s malou trhovou kapitalizáciou, investuje prevažne do rizikovejších spoločností s vyšším potenciálom rastu.

Ako môžeme vidieť, trhová kapitalizácia môže byť pre investorov užitočným nástrojom pri prijímaní investičných rozhodnutí. Je však dôležité mať na pamäti, že je to len jedna z informácií, ktorá by sa mala posudzovať spolu s ďalšími faktormi, ako sú zisky, rast tržieb, konkurenčné prostredie atď.

Typy spoločností podľa trhovej kapitalizácie

Jedným zo spôsobov klasifikácie spoločností je podľa ich trhovej kapitalizácie.

Spoločnosti sú najčastejšie rozdeľované do šiestich kategórií podľa ich trhovej kapitalizácie:

 • Mega – 200 miliárd +
 • Veľké – 10 až 200 miliárd
 • Stredné – 2 až 10 miliárd
 • Malé – 300mil. až 2 miliardy
 • Mikro – 50mil. až 300mil.


V prípade ak by ste si chceli pozrieť aktuálne trhové kapitalizácie spoločností alebo ktorá spoločnosť je v súčasnosti najziskovejšia, stránka
companiesmarketcap tieto informácie poskytuje zdarma.

Spoločnosti s mega trhovou kapitalizáciou (Mega cap)

Spoločnosti s mega trhovou kapitalizáciou sú tie najväčšie spoločnosti na svete. Zvyčajne ide o aj o tie najznámejšie a najobchodovanejšie. Ich trhová hodnota sa pohybuje od 200 miliárd eur a vyššie.

Medzi najobľúbenejšie a najznámejšie spoločnosti s mega trhovou kapitalizáciou patria:

 • Apple (AAPL) 
 • Microsoft (MSFT)
 • Amazon (AMZN)
 • Alphabet (GOOGL)
 • Facebook (FB)


Tieto spoločnosti zároveň patria medzi najhodnotnejšie a najvplyvnejšie na svete. Sú lídrami vo svojich odvetviach a ich produkty a služby majú významný vplyv na naše životy. Týmto spoločnostiam sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude dariť aj v nasledujúcich rokoch. Spoločnosti s mega kapitalizáciou tvoria veľkú časť svetového akciového trhu a majú významný vplyv na svetové hospodárstvo.

Investovanie do akcií s mega kapitalizáciou môže byť dobrým spôsobom diverzifikácie vášho portfólia a zníženia rizika. Zväčša bývajú stabilnejšie aj v časoch volatility na trhoch. Je však dôležité mať na pamäti, že aj najväčšie spoločnosti môžu zažiť neúspech a ceny ich akcií môžu klesnúť.

Spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou (Large cap)

Spoločnosti s veľkou kapitalizáciou sú spoločnosti ktorých trhová kapitalizácia sa pohybuje v rozmedzí 10 miliárd eur až 200 miliárd eur. Podobne ako pri spoločnostiach s mega kapitalizáciou ide o etablované spoločnosti s dlhou históriou ziskovosti a silným podielom na trhu.

Investori často považujú spoločnosti s veľkou kapitalizáciou za menej rizikové v porovnaní so spoločnosťami s malou alebo strednou kapitalizáciou, pretože sú zvyčajne stabilnejšie a majú diverzifikovanejšiu ponuku produktov.

Spoločnosti s veľkou kapitalizáciou však môžu rásť pomalšie, keďže majú často vyspelejší obchodný model a pomerne stabilný podiel na trhu.

Ďalšou výhodou spoločností s veľkou kapitalizáciou je, že majú zvyčajne viac zdrojov ako spoločnosti s malou kapitalizáciou. To im môže poskytnúť konkurenčnú výhodu, pokiaľ ide o výskum a vývoj, marketing a ďalšie dôležité oblasti. Okrem toho sú spoločnosti s veľkou kapitalizáciou často vysoko likvidné, čo znamená, že investori môžu ľahšie nakupovať a predávať ich akcie.

Samozrejme, investovanie do spoločností s veľkou kapitalizáciou má aj určité nevýhody. Tieto spoločnosti môžu byť napríklad menej pohotové ako spoločnosti s nízkou kapitalizáciou a nemusia mať takú dobrú pozíciu na využívanie nových príležitostí. To môže byť nevýhodou pri snahe rýchlo reagovať na zmeny na trhu alebo využiť nové príležitosti.

Takisto sa ťažšie zavádzajú inovácie. Veľké spoločnosti majú síce viac zdrojov, ale môžu sa aj častokrát viac vyhýbať riziku ako menšie spoločnosti. To môže sťažovať inovácie a využívanie nových technológií alebo nápadov. Tieto spoločnosti majú ďalej viac zamestnancov, procesov a byrokracie, preto môžu často pomaly reagovať na meniace sa trhové podmienky alebo príležitosti, narozdiel od menších spoločností. 

Aj keď krach veľkých spoločností nie je každodenným úkazom, neznamená to, že toto riziko neexistuje. Lehman Brothers aj General Motors sú dobrými príkladmi spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou a dlhou históriou, ktoré skrachovali počas finančnej krízy v 2008-2009. Aj keď General Motors v poslednej chvíli zachránila americká vláda, Lehman Brothers nemali také štastie.

Bankrot Lehman brothersZamestnanci Lehman brothers si vypratávajú svoje kancelárie po bankrote spoločnosti (September 2008).

Spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou (Mid cap)

Spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou sú spoločnosti, ktorých trhová kapitalizácia sa pohybuje v rozmedzí 2 až 10 miliárd eur. 

Spoločnosti so strednou kapitalizáciou sú zvyčajne etablovanejšie ako spoločnosti s malou kapitalizáciou, ale stále sú relatívne mladé a rastúce. Často majú silný manažérsky tím a spoľahlivý obchodný model. 

Jednou z výhod investovania do spoločností so strednou kapitalizáciou je, že často majú väčší priestor na rast ako spoločnosti s veľkou kapitalizáciou. Ešte nie sú širokej verejnosti známe, takže majú potenciál rýchlejšie zvyšovať svoju hodnotu.Často sú tiež menej sledované analytikmi a investormi, čo môže predstavovať príležitosť pre skúsených investorov.

Samozrejme, s investovaním do spoločností so strednou kapitalizáciou sú spojené aj určité riziká. Keďže nie sú také známe ako spoločnosti s veľkou kapitalizáciou, môže byť ťažšie ich analyzovať. Ďalším rizikom, ktoré treba mať na vedomí je, že spoločnosti so strednou kapitalizáciou majú často menej známe meno ako spoločnosti s veľkou kapitalizáciou. To im môže sťažiť prilákanie a udržanie špičkového talentu, čo môže mať vplyv na ich dlhodobý úspech.

A napokon, spoločnosti so strednou kapitalizáciou majú vo všeobecnosti menej finančných zdrojov ako tie väčšie. To im môže sťažovať prekonávanie ťažkých období alebo strategické investície do expanzie ich podnikania.

Celkovo však investovanie do spoločností so strednou kapitalizáciou môže byť skvelým spôsobom diverzifikácie vášho portfólia.

Spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou (Small cap)

Spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou sú spoločnosti, ktorých trhová kapitalizácia sa pohybuje v rozmedzí 300 miliónov až 2 miliardy eur. 

Tieto spoločnosti sú zvyčajne mladé a/alebo majú malý podiel na trhu. Mnohé z nich sú začínajúce spoločnosti alebo spin-offy. Často majú nové produkty alebo technológie a snažia sa získať podiel na trhu. Keďže sú malé, môžu byť pohotovejšie a schopné rýchlejšie reagovať na zmeny na trhu ako väčšie spoločnosti. Majú takisto vyšší potenciál rastu.

Na druhej strane sú podstatne rizikovejšie a volatilnejšie. Môžu byť náchylnejšie na hospodárske cykly a zmeny v spotrebiteľských výdavkoch. 

Najznámejší index, ktorý sleduje spoločnosti s nízkou trhovou kapitalizáciou je Rusell 2000, ktorý sleduje až 2000 amerických spoločností tohto typu.

Spoločnosti s mikro trhovou kapitalizáciou (Micro cap)

Spoločnosti s mikro trhovou kapitalizáciou sú spoločnosti, ktorých trhová kapitalizácia sa pohybuje v rozmedzí 50 miliónov až 300 miliónov eur. 

Niekedy sa označujú aj ako penny stocks. 

Mikro spoločnosti sú vysoko volatilné a rizikové vzhľadom na to, že nemajú dostatočnú históriu a častokrát majú otázny a neotestovaný produkt a aj malý počet akcionárov.

Mikro spoločnosti majú ďalej častokrát veľmi nízku likviditu. Analytici ich vzhľadom na ich veľkosť málokedy sledujú takže získavanie informácií o spoločnosti môže byť pre investorov náročnejšie.

Tento typ spoločností je kvôli svojej mikro kapitalizácií často cieľom podvodníkov prostredníctvom tzv. “Pump and dump” schém. Tí využívajú, že ich cenu je ľahšie manipulovať ako cenu väčších spoločností. 

Pump and dump schémy sú typom podvodu s cennými papiermi, ktorý zahŕňa umelé navyšovanie ceny akcií prostredníctvom zavádzajúcich alebo nepravdivých vyhlásení s cieľom tieto akcie predať za nadhodnotenú cenu iným nič netušiacim investorom. Pump and dump schémy často páchajú aj insideri, ktorí vlastnia veľký počet akcií spoločnosti.

Čo je index vážený trhovou kapitalizáciou (market cap weighted index)

Index vážený trhovou kapitalizáciou je index, v ktorom o váhe (zastúpení) každej zložky rozhoduje jej trhová kapitalizácia. Spoločnosť s najväčšou trhovou kapitalizáciou bude mať teda v indexe najväčšiu váhu. Ak teda cena akcií spoločnosti klesne, zníži sa aj váha resp. zastúpenie tejto spoločnosti v indexe. 

Výhodou indexu váženého trhovou kapitalizáciou je, že dobre reprezentuje trh. Najväčšie spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie tvoria veľkú časť trhu, takže index bude mať podobné zloženie. Napríklad 10 najväčších spoločností podľa trhovej kapitalizácie tvorí viac ako 20% indexu S&P 500. 

Napríklad v indexe S&P 500 o váhe každej akcie, ktorá je jeho súčasťou, rozhoduje jej trhová kapitalizácia. Spoločnosť s najväčšou trhovou kapitalizáciou, v súčasnosti Apple, má v indexe najväčšiu váhu 7,04 %. Spoločnosť s druhou najväčšou trhovou kapitalizáciou, v súčasnosti Microsoft, má váhu 5,76 %.

Trhová kapitalizácia je rýchly a jednoduchý spôsob oceňovania spoločnosti. Je to dôležitá metrika, ktorú investori používajú na porovnávanie spoločností rôznych veľkostí a na prijímanie investičných rozhodnutí.

Používanie trhovej kapitalizácie má však aj niektoré potenciálne nevýhody. Môže vám poskytnúť skreslený pohľad na skutočnú hodnotu spoločnosti a nezohľadňuje dlh spoločnosti.

Celkovo je však trhová hodnota užitočnou metrikou, ktorú môžete použiť, keď zvažujete investíciu do spoločnosti. Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia by ste však vždy mali zohľadniť aj iné faktory.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Autor:

Michael Syč-Milý
Michael je plne kvalifikovaný finančný expert a spoluzakladateľ Fér Financie so všetkými potrebnými licenciami od NBS a dlhoročnými skúsenostami v riešení komplexných investičných problémov.

Podobné témy

Obsah článku