Predčasné splatenie úveru, ako na to?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Predčasné splatenie úveru znamená celé alebo čiastočné splatenie úveru pred skončením doby splatnosti.

Predčasným splatením môžeš ušetriť na splátkach úroku, znížiť si svoju mesačnú splátku alebo skrátiť si dobu splácania. Musíš si však dávať pozor na poplatky ktoré si pri predčasnom splatení môžu banky účtovať.

V tomto článku si vysvetlíme podmienky za ktorých môžeš svoj úver úplne alebo predčasne splatiť, aké poplatky môžeš očakávať a či sa ti predčasné splatenie oplatí.

Existujú dva typy predčasného splatenia úveru:

 • Úplné predčasné splatenie
 • Čiastočné predčasné splatenie

   

Úplné predčasné splatenie úveru

predčasné splatenie úveru

Proces úplného predčasného splatenia úveru je vcelku jednoduchý. 

 1. Ako prvé musíš vyplniť žiadosť o predčasné splatenie úveru. Tú môžeš vyplniť nasledovne:
  • Osobne na pobočke svojej banky
  • Poštou – V tomto prípade nájdeš na konci článku vzor žiadosti ktorú vyplníš a pošleš banke.
  • Online – Niektoré banky ako napríklad 365.bank, už poskytujú možnosť požiadať o predčasné splatenie online prostredníctvom ich aplikácie.
  • Telefonicky – Napríklad prostredníctvom služby DIALOG Live Tatra banky.
 2. Banka ti po obdržaní tvojej žiadosti vyčísli zostatok úveru. V prípade ak si tvoja banka účtuje aj poplatok za predčasné splatenie, bude súčasťou vyčíslenia.
 3. Po obdržaní vyčíslenia môžeš splatiť svoj úver do stanoveného dátumu. V prípade ak by sa tak nestalo, budeš musieť tento proces zopakovať.


Poplatky pri úplnom predčasnom splatení úveru

Výšku poplatku za predčasné splatenie úveru upravuje zákon č. 129/2010 Z.z o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

Zo zákona má veriteľ (v tomto prípade banka) právo účtovať si poplatok max. 1% z výšky splateného úveru pred lehotou jeho splatnosti.

Par. 16, ods. 3 zákona nám hovorí:

“Výška náhrady nákladov podľa odseku 2 nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška takej náhrady nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.”

Teda, ak chceš svoj úver predčasne splatiť skôr ako v posledný rok splatnosti, môže si veriteľ účtovať poplatok až 1%.

V prípade ak chceš svoj úver predčasne splatiť v posledný rok splatnosti, veriteľ si môže účtovať poplatok max. 0,5%.

Nie každá banka si tento poplatok účtuje. Niektoré banky umožńujú dlžníkom svoj úver predčasne splatiť bez poplatku. Na našej stránke o úveroch si môžeš pozrieť ktoré banky si účtujú alebo neúčtujú poplatok za predčasné splatenie úveru.


Kedy veriteľ nemá právo účtovať si poplatok za predčasné splatenie úveru?

Zákon upravuje aj prípady kedy veriteľ nemá právo účtovať si poplatok za predčasné splatenie úveru. Ide o prípady, ak:

 1. K splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie spotrebiteľského úveru,
 2. Ide o povolené prečerpanie,
 3. Takéto splatenie spotrebiteľského úveru sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková sadzba spotrebiteľského úveru fixná,
 4. Suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur alebo
 5. Splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru.


Čiastočné splatenie úveru

Čiastočné splatenie úveru je má do veľkej miery podobné podmienky a poplatky ako úplné splatenie úveru.

Podmienky čiastočného splatenia úveru

Rovnako ako pri úplnom splatení, svoj úver môžeš kedykoľvek splatiť aj čiastočne. 

Pri čiastočnom splatení máš na výber:

 1. Ponechať si svoju súčasnú výšku mesačnej splátky a skrátiš si dobu splácania
 2. Znížiť si mesačnú splátku a doba splatnosti úveru ostane nezmenená


O čiastočné splatenie úveru si musíš rovnako ako pri úplnom splatení, požiadať. Niektoré banky ponúkajú možnosť mesačne alebo ročne realizovať menšiu mimoriadnu splátku.

Napríklad ČSOB pri hypotékach ponúka možnosť mesačne realizovať mimoriadnu splátku až do 1,5% zo zostávajúcej istiny úveru.

Poplatky pri čiastočnom splatení úveru

Poplatky pri čiastočnom splatení úveru sa odvíjajú od výšky ktorú chceš predčasne splatiť.

Do 10 000 € ročne je čiastočné splatenie bez poplatku. Pri sumách nad 10 000 € si už banka môže účtovať 0,5 – 1% poplatok, rovnako ako pri úplnom splatení.

Nie každá banka si poplatok nad 10 000 € účtuje. V prípade ak zvažuješ čiastočnú splátku vyššiu ako 10 000 €, pozri si či si tvoja banka tento poplatok účtuje.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Autor:

Michael Syč-Milý
Michael je plne kvalifikovaný finančný expert a spoluzakladateľ Fér Financie so všetkými potrebnými licenciami od NBS a dlhoročnými skúsenostami v riešení komplexných investičných problémov.

Podobné témy

Obsah článku