Čo je dlhopisový fond a ako funguje

Dlhopis
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ak zvažuješ investovať do dlhopisových fondov, je dôležité aby si vedel ako fungujú a aké základné druhy dlhopisových fondov existujú.

Čo je dlhopisový fond?

Dlhopisový fond je typ fondu ktorý investuje do dlhopisov a iných dlhových nástrojov. Podobne ako iné podielové fondy, dlhopisové fondy sa líšia podľa dlhopisov do ktorých investujú.

Dlhopisové fondy sa môžu skladať napríklad zo štátnych dlhopisov, dlhopisov spoločností, konvertibilných dlhopisov alebo cenných papierov krytých hypotékami.

Tieto fondy môžu obsahovať jeden alebo viac typov dlhopisov, no každý dlhopisový fond je spravovaný tak, aby dosiahol svoj stanovený investičný cieľ.

Pre mnohých investorov je dlhopisový fond efektívnejším spôsobom investovania do dlhopisov ako nákup individuálnych dlhopisov.

Ako funguje dlhopisový podielový fond?

Dlhopisové podielové fondy fungujú podobne ako akciové podielové fondy alebo iné podielové fondy. Prostriedky ktoré investuješ do fondu následne manažér fondu investuje v súlade s cieľmi a investičnou politikou fondu.

V prípade pasívne manažovaných dlhopisových fondov, manažér fondu investuje prostriedky do portfólia dlhopisov s cieľom kopírovať výkonnosť dlhopisového indexu. Môže ísť napríklad o index podnikových dlhopisov investičného stupňa S&P 500.

Manažér aktívne riadeného dlhopisového fondu zase môže prostriedky investovať do dlhopisov o ktorých si myslí, že budú mať v stanovenom časovom horizonte najlepšiu výkonnosť.

Jednotlivé dlhopisy ktoré obsahuje fond, podobne ako napríklad akcie, stúpajú alebo klesajú na hodnote a vyplácajú kupóny (úroky) ktoré potom ovplyvňujú hodnotu majetku vo fonde. 

Druhy dlhopisových fondov

Dlhopisové fondy sa delia hlavne podľa typu dlhopisov do ktorých investujú a doby splatnosti. Stupeň rizika rôznych druhov dlhopisových fondov sa značne líši podľa dlhopisov do ktorých investujú.

Podielové fondy ktoré investujú do dlhopisov investičného stupňa

Dlhopisové fondy investičného stupňa sú fondy ktoré investujú do dlhopisov s investičným stupňom hodnotenia (tzv. “ratingu”), ktorým im udelili ratingové agentúry. 

Tieto dlhopisy majú rating BBB- a vyšší v prípade ratingu od spoločnosti Standard & Poor’s, a Baa3 a vyšší v prípade Moody’s. Dlhopisy do ktorých tieto fondy investujú majú nižšie riziko, no potenciálne nižší výnos.

Do tejto kategórie sa zaraďujú hlavne:

Dlhopisové fondy ktoré investujú do štátnych dlhopisov – Tieto fondy investujú hlavne do dlhopisov emitovaných vyspelými  krajinami ako napríklad USA alebo Nemecko. Kvôli veľmi nízkemu riziku týchto investícií, sú ich výnosy zvyčajne adekvátne nízke. 

Korporátne dlhopisové fondy – Tieto fondy investujú do dlhopisov emitovaných spoločnosťami. Tie emitovaním dlhopisov získajú kapitál ktorý potom môžu použiť na rôzne účely. Tieto dlhopisy spravidla nesú vyššiu mieru rizika ako štátne dlhopisy.

Fondy hypotekárnych záložných listov – Tieto fondy investujú do cenných papierov ktoré sú kryté súbormi hypoték. Hypotekárne záložné listy zväčša vydávajú banky a iné finančné inštitúcie. Spravidla majú podobne ako korporátne dlhopisové fondy vyššie riziko, no ponúkajú aj potenciálne vyššie zhodnotenie oproti štátnym dlhopisovým fondom.

Podielové fondy ktoré investujú do dlhopisov s vysokým výkonom (High yield) a  nižším ratingom

Tieto fondy investujú hlavne do cenných papierov s nižším kreditným ratingom. Ide teda o dlhopisy ktoré majú nižší rating ako BBB- od Standard & Poor’s alebo Baa3 od Moody’s. 

Nižší rating dlhopisov znamená vyššie riziko a vyšší potenciálny výnos ako dlhopisové fondy ktoré investujú do dlhopisov s investičným ratingom. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu volatilitu a riziko straty.

Multisektorové dlhopisové fondy

Tieto dlhopisové fondy investujú do rôznych typov dlhopisov od rôznych emitentov a s rôznymi dobami splatnosti. V ich portfóliách sa môžu nachádzať rôzne pomery dlhopisov ako napríklad väčšina dlhopisov bude mať investičný rating a menšiu časť budú tvoriť dlhopisy s vysokým výkonom.

Tieto fondy teda môžu byť značne diverzifikované, no v závislosti od typu dlhopisov ktoré tvoria ich portfólia, môžu predstavovať aj vyššie riziko. Preto odporúčame každému investorovi aby sa pred investovaním oboznámil s rizikovým profilom a investíciami každého fondu.

Výhody dlhopisových fondov

Dlhopisové fondy sú diverzifikované

Dlhopisové fondy investujú do viacerých dlhopisov s rôznou splatnosťou a najčastejšie od rôznych emitentov. Niektoré dlhopisové fondy investujú do dlhopisov z rôznych sektorov a tried ako dlhopisy spoločností, štátne dlhopisy a ďalších.

Táto diverzifikácia pomáha znižovať riziko, keďže jeden dlhopis s nižšou výkonnosťou ovplyvní celkovú výkonnosť fondu v oveľa nižšej miere.

Jednoduchosť investovania do dlhopisových fondov

Máloktorý individuálny investor má potrebné znalosti na analýzu dlhopisov alebo čas sledovať správy ktoré by mohli ovplyvniť vývoj ich ceny. Investovanie do dlhopisových fondov je v tomto prípade oveľa jednoduchšie a častokrát menej rizikové.

Zachovanie kapitálu v dlhopisových fondoch

Investície do konzervatívnych dlhopisových podielových fondov sú vhodné pre ľudí ktorých cieľom je zachovanie kapitálu alebo hľadajú investície s nižšou volatilitou oproti iným rizikovejším investíciam ako akciovým.

Akcie môžu v krátkom časovom horizonte čeliť vysokej volatilite, no v prípade konzervatívnych dlhopisových fondov je oveľa nižšia pravdepodobnosť, že v tomto období zaznamenajú veľké straty. Z tohto dôvodu sa napríklad v prípade druhého piliera a tretieho piliera odporúča presunúť svoje investície do konzervatívnych dlhopisových fondov počas posledných pár rokov pred plánovaným odchodom do dôchodku.

Na záver je potrebné uviesť, že nie každý dlhopisový fond má nízke riziko, napríklad spomínané dlhopisové fondy ktoré investujú do high-yield dlhopisov sa vyznačujú vyšším rizikom.

Predtým ako sa rozhodneš investovať do dlhopisového podielového fondu, zváž svoje investičné ciele a riziko ktoré chceš podstúpiť.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Michael Syč-Milý
Michael Syč-Milý

Zapoj sa do diskusie!

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentov
Spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre

Podobné témy

Obsah článku

Nájdeme pre Vás fondy na mieru

Naša bezplatná služba Vám sprístupní viac ako 1500 fondov, ktoré porovnáme a ukážeme Vám tie, ktoré spĺňajú Vaše požiadavky a ciele.